Изпълнително бюро

Огнян Стоянов – председател
Георги Рачев – зам.-председател с ресор “Местна и коалиционна политика”
Павлинка Николова – зам.-председател с ресор “Партийна и организационна дейност”
Йордан Чейреков – зам.-председател с ресор “Младежка политика”
Ангел Йорданов
Галина Тодорова
Антон Паричев